0978 78 76 13

Tủ Trữ Máu Âm Sâu – 40°C, 425 lit Đan Mạch

TỦ ÂM SÂU – 40°C, 425 lit
Hãng sản xuất: Gram Commercial – Đan Mạch
Model: BioBlood PF425 (stainless steel)
Tủ trữ máu BioBlood PF425 phù hợp công việc lưu trữ máu, huyết tương và các sản phẩm khác được sử dụng trong hoạt động ngân hàng máu