0978 78 76 13

TỦ NUÔI CẤY ĐIỀU KHIỂN ẨM GC-560H Firstek Scientific – ĐÀI LOAN

TỦ NUÔI CẤY ĐIỀU KHIỂN ẨM
Hãng sản xuất: Firstek Scientific – ĐÀI LOAN
MODEL: GC-560H