0978 78 76 13

TỦ MÁT BẢO QUẢN MẪU +2 to 20 °C, 125 lit

TỦ MÁT +2 to 15 °C, 125 lit
Hãng sản xuất: Gram Commercial – Đan Mạch
Tính năng
” – Tủ lạnh, tủ âm sâu Bio Compact được thiết kế đặc biệt đáp  ứng các tiêu chuẩn trong bảo quản sinh phẩm y tế”