0978 78 76 13

Tủ Lạnh Lưu Mẫu Và Tủ Âm Sâu, +2 to 20 °C và -25 đến -5°C, 125 lit/ngăn,

Tủ mát và tủ âm sâu, +2 to 15 °C, 125 lit/ngăn, 2 ngăn
Hãng sản xuất: Gram Commercial – Đan Mạch

Model: BioCompact RR210/RF210