0978 78 76 13

TỦ LẠNH LƯU MẪU CHỨA DƯỢC PHẨM, VACXIN 2-20°C, 425 lit

TỦ MÁT CHỨA DƯỢC PHẨM, VACXIN  2-20°C, 425 lit
Hãng sản xuất: Gram Commercial – Đan Mạch
Model: BioMidi EF425