0978 78 76 13

TỦ LẠNH LƯU MẪU BioCompact II RR210 +2 to 20 °C, 125 lit

TỦ MÁT +2 to 20 °C, 125 lit
Hãng sản xuất: Gram Commercial – Đan Mạch

Model: BioCompact II RR210