0978 78 76 13

TỦ LẠNH LƯU MẪU -2 đến +20°C, 1270 lit

TỦ MÁT +2 đến +15°C, 1270 lit
Hãng sản xuất: Gram Commercial – Đan Mạch
Model: BioPlus ER1270