0978 78 76 13

TỦ LẠNH ÂM SÂU ĐỨNG 35 LÍT SCI FINETECH – HÀN QUỐC

Tủ lạnh âm sâu đứng

Thể tích: 35 lít

Nhiệt độ cài đặt: -85°C / khoảng cài đặt đề nghị -70°C đến -80°C

Sử dụng để bảo quản mẫu và các sản phẩm khác cho phòng thí nghiệm