0978 78 76 13

TỦ LẠNH ÂM SÂU -25°C, 500 lit

TỦ ÂM SÂU -25°C, 500 lit
Hãng sản xuất: Gram Commercial – Đan Mạch

Model :  BioPlus RF500