0978 78 76 13

TỦ AN TÒAN SINH HỌC CẤP 2

Tủ an toàn sinh học sử dụng trong các phòng vi sinh

Mã: Model: LV-BCS09