0978 78 76 13

TỦ ÂM SÂU,-86 đến -60°C, 570 lit BioUltra UL570(white)