0978 78 76 13

MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN (UV-VIS) HAI CHÙM TIA

MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN (UV-VIS) HAI CHÙM TIA
HÃNG SẢN XUẤT: KLAB – HÀN QUỐC
MODEL: OPTIZEN ALPHA

OPTIZEN SERIES có thể sử dụng không chỉ thử nghiệm phân tích chung mà còn được sử dụng trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành và đảm bảo đo lường chính xác và độ lặp lại tuyệt vời, cho các kết quả đáng tin cậy trong lĩnh vực khác nhau như môi trường, công nghệ sinh học, hóa học…