0978 78 76 13

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 6 VỊ TRÍ HS15-26P MTOPS – HÀN QUỐC

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 6 VỊ TRÍ
HÃNG SẢN XUẤT: MTOPS – HÀN QUỐC
MODEL: HS15-26P