0978 78 76 13

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 6 VỊ TRÍ HS12-06P MTOPS – HÀN QUỐC

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 6 VỊ TRÍ
HÃNG SẢN XUẤT: MTOPS – HÀN QUỐC
MODEL: HS12-06P