0978 78 76 13

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 5 VỊ TRÍ HIỆN SỐ MMH50E OVAN-TBN

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT NĂM VỊ TRÍ HIỆN SỐ
HÃNG SẢN XUẤT: OVAN – TÂY BAN NHA
MODEL: MMH50E