0978 78 76 13

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 3 VỊ TRÍ HS15-03P MTOPS – HÀN QUỐC

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 3 VỊ TRÍ
HÃNG SẢN XUẤT: MTOPS – HÀN QUỐC
MODEL: HS15-03P