0978 78 76 13

Máy Đếm Khuẩn Lạc Tự Động IUL, Sphereflash

Máy Đếm Khuẩn Lạc Tự Động IUL, Sphereflash
Hãng sản xuất: IUL – Tây Ban Nha
Code: 90007000
– Máy đếm khuẩn lạc tự động SphereFlash đáp ứng được tất cả các yêu cầu trong phòng thí nghiệm vi sinh hiện đại.