0978 78 76 13

Kính Hiển Vi Sinh Học 2 mắt,Model: B-292

Kính hiển vi 2 mắt, 1000x, vật kính tiêu sắc
Xuất xứ: Optika – Italy
Model: B-292