0978 78 76 13

Bếp Đun Cốc (Beaker) Khuấy Từ Hiện Số

Bếp đun beaker khuấy từ kỹ thuật số
Hãng sản xuất: Misung Scientific – Hàn Quốc
Tính năng chung
” – Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số PID tự động điều chỉnh, kiểm soát nhiệt độ chính xác và xác nhận nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực tế tại cùng thời điểm”