0978 78 76 13

Bếp Đun Cốc (Beaker) Hiện Số Có Khuấy Từ Hàn Quốc

Bếp đun beaker kỹ thuật số có khuấy từ
Hãng sản xuất: Misung Scientific – Hàn Quốc
” – Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số PID tự động điều chỉnh, kiểm soát nhiệt độ chính xác và xác nhận nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực tế tại cùng thời điểm”