0978 78 76 13

BỂ ĐIỀU NHIỆT CÓ LẮC BS127E OVAN-TÂY BAN NHA

BỂ ĐIỀU NHIỆT CÓ LẮC
HÃNG SẢN XUẤT: OVAN – TÂY BAN NHA
Model: BS127E – thể tích 27 lít