0978 78 76 13

BÀN THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM

BÀN THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM
Thông số tòan bộ bàn:
– Kích thước bàn: L x W x H = 3000 x 1500 x 850mm