0978 78 76 13

Bàn Thí Nghiệm Hóa Sinh Mặt Bàn Làm Bằng Vật Liệu Chuyên Dụng

Bàn thí nghiệm hóa sinh

Mặt làm việc chuyên dụng bằng phenolic của hãng Trespa-Hà Lan